Op 22 mei 2013 is de nieuwe Handreiking Veiligheid Ondergrondse Bouwwerken gepresenteerd. Aan deze handreiking heb ik de afgelopen jaren samen met het Centrum Ondergronds Bouwen en het Instituut voor Fysieke Veiligheid gewerkt.