Een herkenbare weg is een veilige weg voor de weggebruiker. Die herkenbaarheid ontstaat door het selectief en consequent toepassen van bijvoorbeeld fietsstroken, haaientanden, verkeerslichten, zebrapaden en andere markeringen. Maar wat is nu eigenlijk consequent en selectief? Het antwoord op die vraag is te vinden in de CROW-publicatie Basiskenmerken Wegontwerp (CROW, 2013) die in 2015 wordt aangevuld met de publicatie Basiskenmerken Kruispunten en Rotondes (CROW, 2015).  Die publicatie sluit aan bij een in 2014 gereed gekomen 'web-tool' "Afwegingsmodel Kruispunten". Dit model helpt wegbeheerders bij het vaststellen welk type kruispunt het beste past bij een gegeven situatie qua veiligheid en doorstroming.