Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het ondersteunen en huisvesten van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Een enorme uitdaging voor nu, maar ook in de toekomst. Ouderen zullen langer zelfstandig blijven wonen. Als ouderen langer zelfstandig blijven wonen, welke maatregelen kunnen hen daar dan bij ondersteunen? Wat kunnen oudere bewoners zelf doen om zich voor te bereiden op eventuele lichamelijke beperkingen? Hoe stimuleert een gemeente? Maar ook niet onbelangrijk: wat leveren de inspanningen uiteindelijk op? Onder de titel ‘Langer thuis- toekomstbestendig wonen begint vandaag’ heeft Platform31 een publicatie samengesteld die aan de hand van acht projecten de diversiteit aan mogelijkheden laat zien in woningaanpassingsprojecten, domotica en de keuze nieuwbouw of aanbouw.