Het Rotterdamse Zuidplein en Ahoy - sinds de jaren zestig het 'Hart van Zuid' - verloren door de jaren steeds meer van hun onbekommerde glans. Publiek, winkeliers en omwonenden voelden zich er steeds wat minder op hun gemak en veilig. Maar gelukkig: vanaf 2016 ondergaat het Hart van Zuid een grootschalige metamorfose. Het wordt weer een bruisend centrum (zie www.hartvanzuidrotterdam.nl). Dit is een uitgelezen kans om net als bij de aanpak van Rotterdam CS en omstreken - het 'Hart van Noord' - volop aandacht te geven aan de veiligheidsbeleving door tijdens de planvorming 'Veiligheidseffectrapportages' (VER's) te maken. Hoe dat moet kun je zien op de website van het VOB:  www.veilig-ontwerp-beheer.nl/maatregelen/veiligheidseffectrapportage-ver