Moet de omgevingskwaliteit 'toegankelijkheid' wel of niet in de Omgevingswet worden opgenomen? Dat is de vraag die nog net voor het parlementaire zomerreces via een amendement van de ChristenUnie aan de Kamer wordt voorgelegd. Minister Melanie Schulz van Infrastructuur en Milieu - verantwoordelijk  voor de wet die de inrichting van onze leefomgeving van rijkswege moet regelen - vindt eigenlijk van niet: toegankelijkheid van de openbare ruimte is toch al prima geregeld op gemeentelijk niveau? Ja, maar natuurlijk, beste minister...