Na jaren lang internationaal gesoebat werd in 2006 door de landen van Verenigde Naties het VN verdrag Rechten voor mensen met een beperking aangenomen. Het duurde vervolgens nog tien jaar voordat Nederland als een van de laatste naties besloot het verdrag ook daadwerkelijk te ratificeren. Onze Tweede Kamer stemde daartoe op 21 januari 2016 in. Uit het oogpunt van gelijke rechten voor iedere inwoner van Nederland een historische dag. Vanaf nu moet de gebouwde omgeving ook voor mensen met een beperking toegankelijk worden gemaakt en kunnen dus ook zij op een dag gelijkwaardig participeren in het maatschappelijk leven. Gelukkig hoeft niet meer te worden nagedacht over wat toegankelijkheid is en welke eisen je moet stellen, want al decennia lang hebben allerlei organisaties van mensen met een beperking nagedacht over wat er nodig is. Het is voor wat betreft de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte, gebouwen en woningen allemaal te lezen in het Handboek voor Toegankelijkheid, dat we uit een ver verleden nog kennen als Geboden Toegang. Te koop bij BIM media. Studenten en geïnteresseerden kunnen voor de zelfde informatie ook Mens en Maat raadplegen. Te koop bij Stili Novi.