In januari 2016 heeft de Tweede Kamer besloten om het VN-Verdrag over de rechten van mensen met een beperking te ratificeren. Dit houdt in dat in de Nederlandse samenleving op alle maatschappelijke, culturele en economische vlakken aandacht zal moeten geven aan de gelijkwaardige participatie van mensen met een beperking. Veelal zullen de lokale overheden hierin een regierol hebben. Om gemeenten behulpzaam te zijn heeft de Brabantse stichting Zet een Quickscan ontwikkeld waarmee besturen en gemeentelijke diensten snel inzicht krijgen in wat er zoal geregeld moet worden om aan de regels van het VN-verdrag tegemoet te komen. Meer weten over deze Quickscan en de samenstellers ervan? Zie www.wijzijnzet.nl.